TEBDER
ONLİNE KURS

Arşiv

 
Arşivden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurban
 
 
 
Muharrem
 
     
     
     
 
 
 
Bir Şiir
İkrarname
 
Ocak
Ocak Nedir?
 
 
Hubyar Ocağı
 
Babailer
Babailer ve Hubyar Sultan
 
 
Babai İsyanı’nın Nedeni ve Amacı
 
Celali
Celali İsyanları ve Hubyar Baba
 
 
Celali İsyanı ve Harekat Tarzı
 
Ziyaret
Ziyaret Yerleri
 
 
Hubyar Sultan ve Hubyar Abdal Türbesi ve Tekkesi
 
 
Hubyar Abdal Birlik Cemevi
 
 
Sersem ve Ağaç Kültü
 
 
Tekeli Dağı Dokuzlar Kültü
 
 
Hubyar Değirmeni
 
 
Gürgen Çukuru ve Orman Kültü
 
 
Argulu Baba
 
 
Kılıçkesen ve Kaya Kültü
 
 
Dermağu Deresi
 
 
Öksürük Dede
 
 
Su Kültü ve Göz Cöferliği
 
 
Hubyar’ın Yedi Kızının Türbesi
 
 
Hubyar’ın Yedi Koyununun Saklandığı Mekan
 
 
Hubyar Sokusu
 
 
Hubyar Çamı ve Ağaç Kültü
 
 
Yöredeki diğer Adak ve Ziyaret Yerleri
 
Pir Sultan
Pir Sultan Abdal Gerçeği
 
Ferman
Pir Sultan Abdal Asılıyor
 
 
Ferman
 
Buzluk Dağı
Buzluk Dağı ve Uygunluk
 
Rakka Sürgünü
Beğdili Türkmenlerinin Rakka Sürgünü
 
 
Rakka Neresidir?
 
 
Zorunlu Göçün Nedenleri
 
Kalender Çelebi
Kalender Çelebi Ayaklanması
 
Töre
Türkmenlerde Lider Olmanın Töresi
 
Süklün Koca
Süklün Koca (Zunnün Baba) Ayaklanması
 
 
Hubyar Sultan’ın Sultan Muratla Buluşması
 
Kuyucu
Kuyucu Murat Paşanın Kelit Bölgesindeki Türkmen Katliamı
 
 
 
 
NASA.gov
     English Türk

NASA.gov

 
şIirde anadolu from Erkan Yazarkan
tebder@hotmail.com