TEBDER
ONLİNE KURS

DerslerTEMEL VE SEÇMELİ DERS MÜFREDATI 


BİLİM NEDİR


Bilim
Bilim Nedir?
Blimin Temel Özellikleri
Bilimsel Düşünce Tarzı
Tarihsel Süreç İçerisinde Düşünce Tarzı
Kritik Düşünce Tarzı
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Sanat
Bilim ve İrfan
Bilgi Teorisi
Biginin Kaynağı
Deneycilik
Akılcılık
Eleştiri Felsefesi
Sezgicilik
Bilginin Ölçütü veya standartları
Doğruluk - Gerçeklik
Doğruluk - Anlamlılık
Bilginin Alanı Kapsamı Sınırları
Bilimin Özellikleri
Bilim Türleri
Bilim Anlayışları
Pozitivist Bilim Felsefesi
Realist Bilim Felsefesi
Konvensiyonalist Bilim Felsefesi
Bilim ve Din
İltisat Felsefesi
Moderne İktisadi Düşüncenin Temelleri
Bilimsel Tercih ve İdeolojik Tercih
Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri
Bilgi Alt Yapısı
Sosyal Sistem
Politik Sistem
Kültürel Sistem
 
 
 

TÜRKİYE'DE BİLİM KADINLARI
 


Bilim ve Kadın İlişkisi
Tarih Boyu Bilim Kadınları
Türkiye'de Kadının Eğitiminin Serüveni
Türkiye'de Akademisyen Kadınlar
Sağlık Biliminde Kadın Akademisyenler
Toplumsal Bilimlerde Kadın Akademisyenler
Temel Bilimlerde Kadın Akademisyenler
Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Kadın Akademisyenler


 

DOĞAL SİSTEMLER 

Ekosistem ve Madde Döngüsü
Maddenin Semahı
Biyoçeşitlilik
Ekosistemlerin İşleyişi
Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
Temel Kavramlar
Biyoçeşitlilik
Su Ekosistemi
Besin Zinciri
Ekolojik Döngü
Enerji Akışı
Hidroelektrik Potansiyel

ALEVİ BEKTAŞİ YOL ESASLARI

Alevilik-Bektaşilik nedir?
Tanrı ve insan anlayış
İkrarname
Aleviliğin temel etik ve ahlaki kuralları.
4 kapı, 40 makam
Aleviliğin inanç esasları hakkında söz sahibi olan kurumlar
Aleviliğin İnanç esaslarının dayandığı en önemli kaynaklar 
Alevilik inancının temel inanç kaynak yazıları. 
Halifelik sorunu 
Hz. Ali (598-661) kültü 
Kırklar Cemi inanışı 
Kerbela Olayı (10 Ekim 680) 
Ehli-Beyt ve 12 imam sevgisi 
Hacı Bektaşi Veli ve felsefesi
Alevilikte ibadet ve cem geleneği 
Musahiplik kurumu ve cemi 
Abdal Musa birlik cemi 
Sultan-ı Nevruz 21 Mart 
Matem orucu ve Aşure günü 
Ölüm ve cenaze hizmeti (Hakk’a yürümek) 
Hızır orucu
Hıdrellez bayramı 
Kurban - Lokma geleneği 
Doğum ve ad verme 
Sünnet ve kirvelik geleneği: 
Gülbank, tercüman ve dualar: 
Semah’ın anlam ve önemi.
Evlilik, kız isteme, söz kesme, nişan, nikah ve düğün 
Alevilikte Pir (dedelik) kurumu ve eğitimi. 
Pirlerin (dedelerin) işlevleri 
Türkçe ve yabancı dillerde yararlanılan bazı kaynaklar 
Alevi-Bektaşi internet sayfaları 
Sözlük - Dipnotlar

 
 
 
tebder@hotmail.com