TEBDER
ONLİNE KURS

Makale Çizelge

 
Değerli ziyaretçi
Aşağıda verilen çizelge ile hazırlayacağınız makale çalışmalarınız değerlendirilecektir.
 
Makale Şema
 
Dersler
Usûl
Ahlak
Metodoloji
Felsefe
Tarih
Hadis
Dua
Tefsir
Mehdi ve Hükümet
İslam ve Toplum
Ahkâm
Edep
Benlik
Tevhid
Kelime Kavram
Soru Cevap
Alevi Bektaşi Yol Esasları
Kerbela ve Matem Erkânı
Esmaul Hüsna
İsmi Azam
 
 
Makale başlıkları
Anlamı
Metodu
Konuları
İşlenişi
Kullanılan Materyaller
 
Geçmişi
Günümüzde
Gelecekte
Kaynağı
Bölümleri
Etkenleri
Sorumlulukları
Araç ve Gereçler
Etkileri
Rolü
Farkları
Eleştirileri
Şartları
İçeriği
 
İlgileri
Önemi
İnsani yönü
Tarihi yönü
Evrenseli
Bilimsel bakış
 
 
Farklı birleşimler yaparak sayısızca makale üretilebilir. Yukarıda verilenler sadece “din” sahasının bir kısmını kapsamaktadır.
                                                       
“ilimden bana bin kapı açıldı,
 Her kapının bin kapısı var.” İmam Ali (a.s.)
 
Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp, ekonomi, siyaset, tarih, coğrafya, zooloji, jeoloji, felsefe, teknoloji v.b. yüzlerce ilimle bu kombinasyonlar – birleşimler göz önüne alınırsa sonsuza yakın bir alan açılmıştır.

İlgi alanımıza girmesi gereken diğer bir konu ise, günümüz dünyasında tartışılan bellibaşlı konulardır.
Beş temel tartışma başlığı,
bütün boyutlarıyla,
1. Küreselleşme
2. İnsan Hakları (Kadın Hakları)
3. İklim Değişiklikleri
4. Açlık
5. Refah (uluslararası Ekonomik Gelişim)
 
“İlim bir damlaydı
 Cahiller onu çoğalttı.” İmam Ali (a.s.)
 
Çelişki konusuna gelince
 
“çelişki semahtır
  Bütün alem semah döner
  Artı, eksi bir birini
  Kah iter, kah çeker
  Böylece döner gider.”
 
Sevgiyle kalmanız dileklerimizle.
 
 
tebder@hotmail.com