TEBDER
ONLİNE KURS

TebDer Yayınları


“TebDer Yayınları" kitap dağıtım listesi:


 Sayı

Kitabın

Adı

Yayın Tarihi

Sayfa Sayısı

Dağıtım Adedi

1

Abdal Musa

Kişiliği Teşkilatçılığı

Ağustos 2011

268

150.000

2

“ADALET TOPLUMU”

Rıza Şehrine Doğru

Evrensel Değerler Oluşturma

Temmuz 2009

196

110.000

3

Ahlak –

Davranış Bilimleri

Aralık 2007

394

50.000

4

Ahlak Felsefesinde İlahi Buyruk Teorisi

Sema Gökşin

Temmuz 2012

140

250.000

5

Ahlak Felsefesinden Ahlak Bilimine Emile Durkheime

Aralık 2011

224

250.000

6

Aile ve Ailenin Korunması

Bilge Könezoğlu

Mayıs 2012

244

250.000

7

Akıcı Zekânın Yordanması

Hatice Kafadar

(Psikoloji Serisi)

Temmuz 2012

270

250.000

8

Alevi Bektaşi Kültüründe Kadın

Haziran 2011

686

180.000

9

Alevi Bektaşi Yol Esasları

Ağustos 2010

160

120.000

10

Alevi Senkretizminin

—Bağdaştırmacılık- Yapılanışı

(İngilizce)

Ocak 2012

238

225.000

11

ALEVÎ KAYNAKLARDA Hz. MUHAMMED

SEDA ABİŞOĞULLARI                                                                                    

Kasım 2012

116

250.000

12

ALEVİ MÜZİK UYANIŞI BAĞLAMINDA İZMİR YAMANLAR ALEVİ GÖÇMENLERİNİN MÜZİK PRATİKLERİ                                                       

Serap AKDENİZ

Kasım 2012

237

 

13

Alevi Ocakları

Şubat 2011

564

150.000

14

ALEVİ YAZININDA OSMANLI İMGESİ

ENGİN BUZ                                                                                                       

Kasım 2012

231

 

15

ALEVİLERİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDEN BEKLENTİLERİ

İLHAMİ ÜNAL

Kasım 2012

101

 

16

ALEVİLERİN GÜNÜMÜZDEKİ PROBLEMLERİ

M.A.BALKANLIOĞLU

Aralık 2012

118

 

17

Alevilik’te Buyruk Kavramı ve İmam Cafer Örneği

Kasım 2011

124

280.000

18

ALEVİLİK’TE DÖRT KAPI

KIRK MAKAM                                                     

ŞERMİN ÇALIŞKAN

Kasım 2012

138

 

19

ALEVİLİK’TE ERKÂN VE DÜŞKÜNLÜK

A.BAKIR

Aralık 2012

144

 

20

ALEVİLİKTE RİTÜELLER                                                                  

Kasım 2012

135

 

21

ALFRED NORTH WHITEHEAD’İN

MEDENİYET TEORİSİ 

Kevser ÇELİK

Kasım 2012

257

 

22

Alman Çocuk Edebiyatından Türkçeye Çevrilen Örneklerin İncelenmesi

Edebiyat Serisi 2 Cilt

Haziran 2012

1160

150.000

23

Alman Romantizminin 19. YY. Türkçe’ye Aktarımında Üslup Sorunu

Ayalp Talun İnce

Ekim 2012

353

250.000

24

Alvin Ward Gouldner’in

Eleştirel Sosyolojisi Üzerine

(Bilim Serisi)

Mart 2012

306

290.000

25

Ahkâm

(Hükümler, İbadet Esasları

Caferi Fıkhına Göre)

Aralık 2007

164

60.000

26

Ahlak Felsefesi

(Davranış Bilimleri Penceresinden)

Haziran 2008

145

50.000

27

Amasya’da Adak Yerleri İle İlgili Halk Anlatıları

Rahime Özdoğan

Mayıs 2012

208

250.000

28

Anadolu Kültürü ve SEMAHLAR

Aralık 2011

336

250.000

29

Anadolu Masallarında

KADININ YERİ

Ekim 2011

264

150.000

30

Andrey P. Platonov’un

Eserlerinde İnsan

(Edebiyat Serisi)

Mart 2012

286

250.000

31

ANTALYA’DAKİ ALEVİLERİN SİYASİ EĞİLİMLERİ

Caner ERDOĞAN                                   

Kasım 2012

107

 

32

Antik Dönemde Felsefe ve Sanat

Didem Demiralp

(Sanat Serisi)

Temmuz 2012

462

250.000

33

Arap Milliyetçiliği ve

1918 – 1921

TÜRKİYE – SURİYE

İlişkileri

Şubat 2012

564

280.000

34

Ari Usun Eleştirisi

İmmanuel Kant

Mayıs 2012

150

250.000

35

Aristoteles Felsefesinde

Akıl ve His İlişkisi

F.Deniz Beşpınar

(Felsefe Serisi)

Temmuz 2012

266

 

36

Aristoteles Mantığının İslam Usul Bilimlerine Etkisi

(Felsefe Serisi)

Ocak 2012

340

225.000

37

Arthur Schopenhauer’de Kötülük Problemi

(Felsefe Serisi)

Ocak 2012

230

225.000

38

Arthur Schopenhauer’in

Yeter Sebep İlkesi ve

Kant Eleştirisi

(Felsefe Serisi)

Ocak 2012

228

280.000

39

AŞIK AŞUR UYGUR’UN HAYATI

SANATI VE ESERLERİ

Ö.ÖZBEY

Aralık 2012

301

 

40

ÂŞIK EDEBİYATINA

Yansımaları

XIX. Yüzyıl

Sosyal – Siyasal Olaylarının

Şubat 2012

468

280.000

41

ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF

Şiirlerinde Sosyal Konular

Şubat 2012

518

280.000

42

Atalar Sözü

Azerbaycan Atasözleri

(Türk Dünyası Serisi)

Mayıs 2012

550

250.000

43

Atatürk’te

MİLLİ ŞUUR Fikri

Şubat 2012

420

280.000

44

Atatürk’ün Devlet Felsefesi

(Filozofların Devlet Felsefeleri ile Karşılaştırmalı)

Aralık 432

432

250.000

45

Atatürk’ün Fikir Ve Düşünceleri

Prof. Dr. Utkan Kocatürk

Ekim 2012

600

250.000

46

Atatürk’ün Türk Dünyası İle İlişkileri

(Türk Dünyası Serisi)

Ocak 2012

420

225.000

47

Atmışı Birden

Hasan Aksu Şiirleri

Edebiyat Serisi

Ağustos 2012

59

250.000

48

Avrupa Birliği ürecinde Türkiye’de Alevilik

Yunus Akkoç

Ekim 2012

107

 

49

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Dernekler Ve Vakıflar Hukuku

Aydın Turhan

Ekim 2012

129

250.000

50

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında

KARABAĞ SORUNU

Şubat 2012

431

280.000

51

Aybastı Ağzı

Nisan 2012

528

150.000

52

Azerbaycan Dergisi

(Türk Dünyası Serisi)

Mart 2012

660

290.000

53

AZERBAYCAN’DA TARİHÇİLİK

Fuat HACISALİHOĞLU

Aralık 2012

378

 

54

AZERBAYCAN’DA ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN SOSYO–KÜLTÜREL YAPISI

TOĞRUL İSMAYIL

Kasım 2012

379

 

55

Baba İshak Destanı

Çocuk Serisi (Resimli)

Eylül 2011

25

250.000

56

 

Baba İshak Destanı

Eylül 2011

286

150.000

57

Barak Türkmenlerinin İnanç, Adet ve Geleneklerinin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Şubat 2012

150

280.000

58

Başörtüsü: Mızrağın Ucundaki Kuran

(En çok okunan)

Eylül 2010

136

110.000

59

Balkanlarda Alevi Bektaşilik

Haziran 2011

368

100.000

60

Balkan Harbi’nden

Kurtuluş Savaşı’na

Türk Deniz Stratejisi

(Strateji Serisi)

Mart 2012

608

290.000

61

Başkurt Tatar Efsaneleri Üzerine 3 Cilt

Türk Dünyası Serisi

Haziran 2012

1902

150.000

62

Batı Türkistan Hanlıkları

(Avrupalı Gezginlere Göre)

Türk Dünyası Serisi

Mart 2012

360

290.000

63

Batı Uygarlığının Kültürel Temeli Olarak Yunanlılık: Atinapolis Değerleri ve Festivaller

Temmuz 2012

312

250.000

64

Batılı Anlamda Türk Resminde Yenilik

Sanat Serisi

Temmuz 2012

314

250.000

65

Batıya Yön Veren

METİNLER

(Dört Cilt)

Mayıs 2012

2720

250.000

66

BATTALNAME

(İnceleme – Metin – İndeks) 2 Cilt

Mart 2012

1392

290.000

67

Bektaşi Dergâhları

Şubat 2011

448

120.000

68

BEKTAŞİ NEFESLERİNDE

Melodik ve Ritmik Özellikler

Şubat 2012

438

280.000

69

Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması ve

Bektaşiliğin Yasaklı Yılları

Fahri Maden

Ekim 2012

394

250.000

70

Bektaşi Velayetnamelerinde Maddi Kültür

Sedat Özdemir

Ekim 2012

438

250.000

71

BELEDİYELERDE PERFORMANS DENETİMİ VE ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ahmet GÜVEN

Aralık 2012

260

 

72

Belgesel Sinema

(Sanat Serisi)

Mart 2012

228

290.000

73

Benlik

(Komisyon)

Haziran 2008

129

70.000

74

Ben O’yum

Sri NisargadattaMaharaj

(Farklı Pencereden

Vahdet-i VücutFelsefesi

Aralık 2011

309

150.000

75

Bertrand Russell'in

EĞİTİM GÖRÜŞÜ

Ekim 2011

426

150.000

76

BEŞAR ESAD DÖNEMİ SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK:

Mehmet ABACI

Kasım 2012

141

 

77

Big Bang Teorisi Felsefe ve Tanrı

(Bilim Serisi)

Ocak 2012

354

225.000

78

Bilgi Toplumunda Teknolojinin Yeri ve Teknoloji Politikalarının Yeri

Nisan 2012

492

125.000

79

Bilim Nedir

(Bilim Serisi)

Mayıs 2012

226

250.000

80

Bilim Tarihine Bir Bakış

Emine Çavuş

(Bilim Serisi)

Mayıs 2012

440

250.000

81

Bilim Teorilerinin Yapısı Ve Gelişimi

Erhan Işıklar

(Bilim Serisi)

Mayıs 2012

312

250.000

82

Bilişim Alanında Suçlar

Kamu Hukuku

 

Ocak 2012

276

225.000

83

Bireylerin Uyum Düzeyleri ile Becerileri Arasındaki İlişkiler

(Psikoloji Serisi)

Temmuz 2012

414

250.000

84

Bir Halkla İlişkiler Modeli Olarak Duyuru:

TSK Brifingleri Örneği

Arsev Umur Aydınoğlu

Ekim 2012

142

250.000

85

Budizm NİRVANA

Kasım 2011

368

280.000

86

Bu mu Dünya

(Şiir Serisi)

Temmuz 2011

224

250.000

87

BURHAN ASAF BELGE: CUMHURİYETİN ERKEN DÖNEMİNDE AYDIN VE İKTİDAR İLİŞKİSİ                                                                                              

Aytaç Yıldız

Kasım 2012

306

 

88

Buyruklara Göre Kızılbaşlık

(Kültür Tarih Serisi)

Ocak 2012

496

225.000

89

Buzluk Dağı

(Yerel)

Nisan 2009

182

75.000

90

Caferilerde Dini ve Sosyal Hayat

KEÇİÖREN ÖRNEĞİ

Şubat 2012

456

280.000

91

CAHİT UCUK’UN ÖZYASAM ÖYKÜSÜ: OTOBİYOGRAFİ VE KADIN TARİHİ

Hale KOLAY

Kasım 2012

128

 

92

Can Yücel’in Shakespeare Çevirilerinde “Sadakat”

Edebiyat Serisi

Haziran 2012

336

250.000

93

Celali Ayaklanmalarında Töre’nin Yeri

(Yerel)

Temmuz 2008

212

80.000

94

Cevşen Duasının Hadis İlmi Açısından Kritiği

Şubat 2012

254

280.000

95

Cinnetten Cinayete

(Komisyon)

Kasım 2010

580

85.000

96

Cumhuriyet Dönemi Sanat Dergilerinde

Türk Devrimi

Mart 2012

436

290.000

97

Çağatayca’nın Türk Dilleri Arasındaki Yeri

Nisan 2012

758

175.000

98

Çağdaş Liberal Siyaset Felsefesinde

ADALET SORUNU

Rawls, Hayek, Nozick Örnekleri

Nisan 2012

316

150.000

99

Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri

Temmuz 2012

512

250.000

100

Çağımız İslam Dünyasında Modernleşme Hareketleri ve Türkiye’deki Etkileri

Nisan 2012

560

120.000

101

Çalışanların Sosyo Psikolojik ve Demografik Özelliklerinin Örgütsel Motivasyon Araçları Karşısındaki Tutumları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Temmuz 2012

400

250.000

102

Çeşitli Bağlamlarıyla Küreselleşme Sözcüğünün Anlamları

(Felsefi Bakış)

Ocak 2012

358

225.000

103

ÇEŞME TARİHİ DOKU ARAŞTIRMASI KORUMA VE RESTORASYON ÖNERİLERİ

EMEL KAYIN

Kasım 2012

412

 

104

Çevre Bilinci

(Bakanlık Serisi)

Ağustos 2011

446

125.000

105

Çevre ve Din

(Bakanlık Serisi)

Aralık 2011

250

250.000

106

ÇOĞULCULUK AÇISINDAN ALEVİLERE GÖRE DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

Nurullah BORA

Kasım 2012

167

 

107

Çorum İlinde Yaşayan Aleviler Üzerine Bir Araştırma

Aralık 2011

119

150.000

108

Çukurova Bal Arıları

Üreticiler Serisi

Haziran 2012

520

250.000

109

Çukurova Türkmen Aşiretleri

Mart 2012

226

290.000

110

Dağ Ekosistemlerinin

Önemi Ve Planlama Kriterleri

Zehra Şenay Alışkan

Mayıs 2012

370

250.000

111

DAVUT SULARİ Ve

Ozanlık Geleneğinde

Rolü

Şubat 2012

898

280.000

112

Dedem Korkut Kitabı’nın Söz Dizimi

2 Cilt

Nisan 2012

1568

250.000

113

DERGÂH-I ABDAL MUSA:

A HETERODOX DERVISH TEKKE BETWEEN THE STATE AND THE PEOPLE

( İNGİLİZCE )

GİZEM KAŞOTURACAK                                                                                                      

Kasım 2012

118

 

114

Dernek Ve Yardım Kuruluşları İçin Web Tabanlı Bir Gönüllü Takip Programı

Said Aydınalp

Ekim 2012

81

250.000

115

Derneklerin Hak ve Fiil Ehliyeti

Senar Çağırgan

Ekim 2012

225

250.000

116

Derviş Ruhan Örneğinde Alevi Bektaşi Dervişlik Geleneği

Caner Işık

Ekim 2012

411

250.000

117

Descartes ve Spinoza’da

DUYGU

Arlaık 2011

364

150.000

118

Devrim Sonrası

İRAN

Dış Politikası

(1979- 2005)

Şubat 2012

150

280.000

119

DİJİTAL PLATFORMDA SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK KURUMSAL İLİTİŞİME ETKİSİ

Mikail BAT

Aralık 2012

411

 

120

Dine Psikolojik Yaklaşımda Değişimin Dinamikleri

Sevde Düzgüner

Temmuz 2012

322

250.000

121

Divanlarda Kısa Mesneviler

19. ve 20 yüzyıl

Edebiyat Serisi

Haziran 2012

470

225.000

122

DİVRİĞİ İLÇESİNDE YAŞAYAN ALEVİLERDE DİNİ HAYAT VE YAYGIN HALK İNANIŞLARI                                                                                                     

İbrahim Gökdemir

Kasım 2012

147

 

123

Doğu Felsefesi

Aralık 2011

174

250.000

124

Doğu Türkistan Tarihinde

Kırgızların Tesiri

(1700 – 1878)

Nisan 2012

346

125.000

125

Dil Bilim

Mart 2012

220

290.000

126

Diyalog

Kavram Olarak

Şubat 2011

276

60.000

127

DİN VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME: FARKLILIK VE BİRLİKTE YAŞAM

GÖKSUN ÖRNEĞİ

Bahset KARSLI

Aralık 2012

300

 

128

DİZİLER

On Birinci Kitap

Erkan Yazargan

Edebiyat Serisi

Temmuz 2012

131

350.000

129

Dua – Niyaz

Aralık 2007

238

70.000

130

Dünya Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm

(İktisat Serisi)

Ocak 2012

256

225.000

131

II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Kültürel Değişimlere Yol Açan İç ve Dış Etkenler

(1945 – 1960)

Nisan 2012

742

125.000

132

Düşünce Tarihi

Kasım 2011

377

225.000

133

Düşünce ve Uygulamalarıyla Halk Adamı  ATATÜRK

Yusuf KAYA

Aralık 2012

209

 

134

Ebu Zeyd El Belhi’nin

Ahlak Felsefesi

Umut Kaya

(Felsefe Serisi)

Temmuz 2012

366

250.000

135

Ebu’l-Berekat el-Bağdadi’nin

TABİAT FELSEFESİ

Ağustos 2011

426

150.000

136

Edep Rasullerin Ahlakı

Mayıs 2008

145

75.000

137

EDNÂİ DİVANCESİ

(Edebiyat Serisi)

Mart 2012

908

290.000

138

Eğitim Bilimleri Terim Ve Kavramlarının Modern Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi

Ayşe Tunalı

Ekim 2012

524

250.000

139

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

(Eğitim Serisi)

Mart 2012

326

290.000

140

EISENSTEIN VE TARKOVSKY’DE SİNEMA SANATI VE FELSEFE

Elif Nuyan                                                                                                          

Kasım 2012

130

 

141

Elazığ Alevileri Üzerine Alan Araştırması

Ocak 2012

312

280.000

142

Elektronik Harp ve Sinyal Karıştırma

(Strateji Serisi)

Aralık 2011

180

150.000

143

Ehl-i Beyt Tasavvuru ve Erken Dönemdeki Yansımaları

(Hicri I. Ve II. Asırlar)

Aralık 2011

386

200.000

144

Emevi Sünniliğinden Türkmen Aleviliğine

(En çok okunan)

Nisan 2008

362

85.000

145

Epistemolojik Açıdan Dünya Sistemleri Analizi

Nisan 2012

476

150.000

146

ERGENLERİN ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİNİN YORDANMASI

Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK

Aralık 2012

176

 

147

Erich Froomm’un Hümaniter Din Anlayışının Günümüz Toplumları Açısının Değerlendirilmesi

Temmuz 2012

422

250.000

148

Ermeni Diasporasının

A.B.D’de Çalışmaları

Nisan 2012

626

175.000

149

Erzincan Ağzının

Ses Bilgisi ve

Söz Varlığı

Nisan 2012

470

125.000

150

Eski Uygur Türkçesinde

İkilemeler

(Türk Dünyası Serisi)

Ocak 2012

790

225.000

151

Essah’tan Erikli Baba’ya

(Deneme)

Mart 2011

684

180.000

152

EVRENİN DOKUSU

BRIAN GREENE                                                      

Kasım 2012

638

 

153

Evrenin Sırrı

Semah

(En çok okunan)

Mayıs 2011

348

120.000

154

EVRENİN ZERAFETİ BRIAN GREENE                                                      

Kasım 2012

268

 

155

Evrime Giriş

(Bilim Serisi)

Aralık 2011

172

250.000

156

Evrim Kuramı ve Bağnazlık

Prof.Dr. Cemal YILDIRIM

(Bilim Serisi)

Nisan 2012

208

250.000

157

F. Scott Fitzgerald’ın Öykülerinde Kadın

(Edebiyat Serisi)

Mart 2012

224

290.000

158

Fahreddin Razi ve Uluhiyet Anlayışı

İlahiyat Serisi

Haziran 2012

190

200.000

159

Fahreddin Razi’de

Bilgi Teorisi

Felsefe Serisi

Haziran 2012

432

200.000

160

Falih Rıfkı Atay’ın Kaleminden Atatürk ve Türk Devrimi

(Devriler Serisi)

Mayıs 2012

386

250.000

161

Farabi’de Hakikate Ulaşma Yolu Olarak Felsefe

Temmuz 2012

496

250.000

162

Farabi’nin Epistemolojisinde

Kesinlik Problemi

Felsefe Serisi

Haziran 2012

378

200.000

163

Felsefe

(Felsefeye Giriş)

Aralık 2007

495

110.000

164

Felsefe Açısından Sosyal Bilimlerde

Nitelik ve Anlam Sorunu Tartışması

Nisan 2012

456

150.000

165

Felsefe Mecmuası ve Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası’nın Tahlil ve Tasnifi

Feyza Ceyhan Coştu

Temmuz 2012

286

250.000

166

Felsefenin Geleceği Üzerine

Celal Nuri – F.A. Hilmi Tartışması

Nisan 2012

274

150.000

167

Felsefenin Metotları

(En çok okunan)

Ocak 2011

244

80.000

168

Felsefede Antik Devir

Herakleitos, Ksenofanes, Parmanides...

Ocak 2011

246

80.000

169

FELSEFİ ANTROPOLOJİ VE İNSAN HAKLARI KAVRAMLARI BAĞLAMINDA BAŞKA İNSAN                                                                                                  

Bergen Coşkun

Kasım 2012

149

 

170

Felsefi Danışmanlık Yaklaşımının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anlayışlarının Genel Mantığı ile Birleştirilip Birleştirilmeyeceği Sorunu

Temmuz 2012

308

250.000

171

Fenni Arıcılık

Kasım 2012

128

 

172

FİHİ MA-FİH

Mevlana

Şubat 2012

212

280.000

173

FOUCAULT’NUN FELSEFE ANLAYISI

Nihat PARİN

Kasım 2012

93

 

174

Francis Bacon’un

Yeni Mantık

(New Organum)

Anlayışı

Nisan 2012

412

175.000

175

FRANKFURT OKULU’NUN SANAT ANLAYIŞI

Besim F. DELLALOĞLU

Aralık 2012

158

 

176

FUAT KÖPRÜLÜ’YE GÖRE ANADOLU ALEVİLİĞİ

Doğan KAPLAN

Aralık 2012

102

 

177

Fuzuli Divanı

Tam Metin

Mayıs 2012

630

250.000

178

Fuzuli Divanı’nda ŞİKAYET

Nisan 2012

432

225.000

 

Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nda

ZAMAN

Şubat 2012

330

280.000

179

GAYBET İNANCI

Ve Şiilikteki Yeri

Şubat 2012

474

280.000

180

Gazali’de Hidayet ve Dalalet Kavramları

Aralık 2011

218

200.000

181

Gazali’de Marifet Ahlak İlişkisi

Bedriye Reis

Ekim 2012

370

250.000

182

Gazali’de Adalet Kavramı

(Felsefe Serisi)

Aralık 2011

274

250.000

183

Gazali’ye Göre Yaratma

Ocak 2012

238

280.000

184

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nün Çağdaş Türk Resim Sanatı İçerisindeki Yeri

Temmuz 2012

1104

250.000

185

Gazi’de Kadın

Mart 2012

510

290.000

186

Geçmişten Günümüze

Land Art Sanat Akımı

Diğer Disiplinlerle İlişkisi

(Sanat Serisi)

Mart 2012

670

290.000

187

Geçmişten Günümüze Yahudi Mezheplerinin

MESİH ANLAYIŞI ve

Mesihi Hareketler

Kasım 2011

284

150.000

188

Geleceğin Dünyasını Kurmada “Hünkâr Hacı Bektaşi Veli’nin Teşkilatçılığı”

Mart 2009

168

140.000

189

GELİŞEN ÜLKELERDE EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİLERİ

Nihat AKBIYIK

Aralık 2012

167

 

190

Gen Bencildir / The Selfish Gene                                                          

Richard Dawkins

Kasım 2012

139

 

191

GENÇ İŞSİZLERİN SOSYO –EKONOMİK SORUNLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

-SİVAS ÖRNEĞİ-                                                                                                                      

SİRET KARASOY

Kasım 2012

226

 

192

GENÇ YETİŞKİNLİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİN CİNSİYET, CİNSİYET ROLLERİ VE YALNIZLIK ALGISI AÇISINDAN İNCELENMESİ                                      

SEVAL İMAMOĞLU

 

318

 

193

Genetik Algoritma İle Proje Çizelgeleme

(Proje Serisi)

Ocak 2012

436

225.000

194

Gestalt Kuramının Grafik Tasarıma Etkilerinin İncelenmesi

Temmuz 2012

250

250.000

195

Gülümsemeler

(En çok okunan)

Eylül 2011

212

250.000

196

Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları

Selçuk Sayın

Ekim 2012

149

250.000

197

Güney Azerbaycan’da Bağımsızlık Hareketleri ve Türk Dünyası İçin Önemi

Aralık 2011

468

150.000

198

Günter Grass’ın Teneke Trampet Eserinde Toplum Eleştirisi

Edebiyat Serisi

Haziran 2012

200

225.000

199

GÜNÜMÜZ ALEVİ DEDELERİNE GÖRE ALEVİLİK

İbrahim BOZKURT

Aralık 2012

102

 

200

GÜNÜMÜZ ALEVİLİĞİ İÇERSİNDE TEZAHÜR ETMİŞ ATEİST VE İSLAM DIŞI SÖYLEMLER

İlknur KALAYCI

Aralık 2012

144

 

201

Günümüz Doğa Felsefesinde

Bilim – Felsefe –Din

İlişkileri

Mayıs 2012

508

250.000

202

H.B.V.NİN

Makalat Eserinin

İsmail bin Mikail Tercümesi

Transkripsiyonu

Şubat 2012

566

280.000

203

Habis “Umer” Ağacının Meyvesi Olan Mollalar

Temmuz 2009

584

80.000

204

Hacı Bayram Veli ve

Tasavvufi Görüşleri

Şubat 2012

204

280.000

205

Hacı Bektaş Veli’de

Din Anlayışı

(Düşünce Serisi)

Aralık 2011

438

200.000

206

Hacı Bektaş-ı Veli’nin

DÜŞÜNCE DÜNYASI

Kasım 2011

 

250.000

207

Hadis İlmi ve

Nehcül Belağa

Aralık 2007

681

70.000

208

Hakikati İlahiye

Felsefe Serisi

Haziran 2012

422

225.000

209

Hamzanamelerin

Halk Edebiyatındaki Yeri

(Edebiyat Serisi)

Mart 2012

420

290.000

210

Hasan Ali Yücelin Eğitim Felsefesi Ve

Türk Milli Eğitimine Katkıları

(Bakanlık Serisi)

Mayıs 2012

208

250.000

211

HASAN CEMALİ BABA

Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine

(Edebiyat Serisi)

Mart 2012

880

290.000

212

Hatay Türkmen Aşiretleri ve Bu Aşiretlerin İskânı

18. ve 19. Yüzyıllar

Nisan 2012

262

150.000

213

Hatayi’nin Şiir Dünyası

Aralık 2011

368

250.000

214

Hatemi Dönemi

Türkiye-İran

İlişkileri

Şubat 2012

306

280.000

215

Hatıralar Işığında Türk Kamuoyunda

Balkan Savaşları

(1912 – 1913)

(Tarih Serisi)

Mayıs 2012

214

250.000

216

Hayatta Kalma, Düzen Kurma

(Strateji Serisi)

Mart 2008

216

50.000

217

Hayreti Divanı’nda

AŞIK

(Edebiyat Serisi)

Mart 2012

620

290.000

218

Hazreti Ali Tasavvuru

Leyla İlkay Özsüer

Şubat 2012

296

280.000

219

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE

M.Serdar KABUKÇUOĞLU

Aralık 2012

173

 

220

Hıdır Abdal Sultan Tekkesine Bağlı

Ocak Köyü

Halk İnanışları

 

Şubat 2012

195

280.000

221

Hikayeti Hüseyin

Ali B. İbrahim

Edebiyat Serisi

Haziran 2012

322

225.000

222

Hubyar Sultan Ocağı

(Yerel)

Ocak 2009

448

65.000

223

Hz. Peygambere Yapılan Büyüler ve Büyücülük

Ocak 2012

294

225.000

224

Hz Peygamberi İkaz Eden Ayetler

Ramiz Memmedov

Mayıs 2012

268

250.000

225

İbn Kemmune Ve Felsefesi

Felsefe Serisi

Haziran 2012

504

225.000

226

İbn Rüşd’ün İbn Sina’yı Eleştirisi

Felsefe Serisi

Haziran 2012

296

250.000

227

İbn Seb’in Hayatı Eserleri Ve Felsefi Görüşleri

Felsefe Serisi

Haziran 2012

466

225.000

228

İbn-i Rüşd’de

İnsan Hürriyeti

 

Nisan 2012

488

200.000

229

İbn-i Rüşd’de

Metodoloji

Nisan 2012

322

200.000

230

İbni Sina’da Doğa Felsefesi

Ağustos 2011

264

125.000

231

İkinci Körfez Savaşında Irak’taki ABD Propaganda Bildirilerinin Değerlendirilmesi

Nisan 2012

432

175.000

232

İKRAR

Eylül 2009

434

75.000

233

İlahi Dinlerin Hedeflediği

İDEAL İNSAN

 

Kasım 2011

268

200.000

234

İmadeddin Nesimi

DİVANI

(Seçilmiş Eserler

İki Cilt)

Mayıs 2012

732

250.000

235

İnanç Fırtınları

Felsefe Serisi

Haziran 2012

522

200.000

236

İngiliz Roman Geleneğinde Çocuk Edebiyatının Gelişimi

— Arketipçi Eleştiri Kuramına Göre -

Nisan 2012

546

150.000

237

İNTERNET VE GENÇ KİMLİĞİ                                                                 

GÜLTEN KIR

Kasım 2012

144

 

238

İRADE

Spinoza – Leibniz

Ekim 2011

468

250.000

239

İRADİ

İsmail Aydoğmuş

Yazıları Şiirleri

Edebiyat Serisi

Eylül 2012

156

350.000

240

İran’da 1979 Devriminden Sonra Egemenlik ve Siyasal İktidar

Şubat 2012

326

280.000

241

İran’da Aydınlanma ve Devrim

1953 – 2006

Şubat 2012

458

280.000

242

İran’da Milliyetçilik ve Bölgeye Yansımaları

Şubat 2012

800

280.000

243

İran’nın İç Politikasında

Azerbaycan Türkleri

Aralık 2011

332

300.000

244

İsa (A.S.)’ın Akibeti

Meselesi

Mart 2012

534

290.000

245

İslam Flozoflarının Haz ve Elem Anlayışlarının Karşılaştırılması

Temmuz 2012

204

250.000

246

İsna Aşeriyye… İmamiyye Şiası

Yakup Keskin

Ekim 2012

221

250.000

247

Isparta, Senirkent, Uluğbey Beldesi’nde

Alevilik

(Saha Araştırması)

Mart 2012

560

290.000

248

İSTANBUL CEM EVLERİNDE CEM ERKÂNI, RİTÜELLER VE MÜZİKAL FORMASYONLAR ÜZERİNE ANALİTİK KARŞILAŞTIRMA                         

SEVGİ DEMİR

Kasım 2012

479

 

249

İZMİR İLİNDE KALELER (Bizans ve Türk Devri)                                  

Hazal Ceylan ÖZTÜRKER

Kasım 2012

358

 

250

J.J. Rousseau Felsefesinde

İnsanın Özgülüğü Problemi

Nisan 2012

164

125.000

251

Jean Paul Sartre’in Özgürlük Yolları

Yapıtına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım

Nisan 2012

614

175.000

252

Joachim Wach’a Göre

Bilimlerin Tasnifi

(Bilim Serisi)

Mart 2012

280

290.000

253

John Barth’ın Eserlerinde Postmodern Ögeler

Zeynep ALTUĞ

Nisan 2012

260

125.000

254

John Dewey’in Pragmatik Politik Düşüncesi ve Politikada

Pratik Meşruiyet Sorunu

Nisan 2012

488

125.000

255

John Dos Passos ve

Roman Tekniği

Nisan 2012

342

150.000

256

John Hick’in Uluhiyet Anlayışı Işığında Hırıstiyan Tezinin Felsefi Güçlükleri

Haziran 2012

344

200.000

257

Josiah Royce'un

SADAKAT FELSEFESİ

Ağustos 2011

246

150.000

258

Kadı Burhanettin

DİVANI

(Seçilmiş Eserler

İki Cilt)

Mayıs 2012

1344

250.000

259

KALICI AY ÜSSÜ TASARIMI

Hüseyin ZORLU

HAVA PERSONEL YÜZBAŞI

Aralık 2012

132

 

260

Kadın Kimliğinin İnşası

Mart 2012

334

290.000

261

Kamera Gerçek İlişkisi ve Belgesel Sinemada Gerçek

(Sanat Serisi)

Mart 2012

232

290.000

262

Kant’ın Ödev Ahlakı

Ağustos 2011

368

150.000

263

KARİKATÜRLERLE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Ahmet AKKAYA

Aralık 2012

193

 

264

Karl Popper’de

Bilimsel Yöntem Sorunu

Nisan 2012

266

175.000

265

Karl Popper’in

Bilim Anlayışı

Nisan 2012

230

175.000

266

Kaz Dağları Yöresinin Geleneksel İlaçları

Kasım 2011

 

462

150.000

267

Kazan Alimi Ahmet Baytursunoğlu’nun Hayatı ve Eserleri

Sertan Alibekiroğlu

(Türk Dünyası Serisi)

Mayıs 2012

292

250.000

268

Kazak Sözlü Geleneğinde Arkaik Destanların Tipolojik Özellikleri

Nisan 2012

982

175.000

269

KAZAKİSTAN’DA 20. YÜZYIL BAŞLARINDA FİKİR HAREKETLERİ

Aralık 2012

295

 

270

KAZAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK SONRASI DIŞ POLİTİKASI

Semiha POĞDA

Aralık 2012

120

 

271

Kelime Kazanımında Müziğin Etkisi

Nisan 2012

272

225.000

272

Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi

Aysun Dursun

Mayıs 2012

834

200.000

273

KENT YOKSULU GENÇLERİN TÜKETİM TOPLUMUNDA YAŞAMA DENEYİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ                                                                  

Melike AKTAŞ YAMANOĞLU

Kasım 2012

318

 

274

Kerbela, İmam Hüseyin, Muharrem Orucu ve Aşura

Haziran 2011

324

120.000

275

Kerbela Mersiyeleri

(2 Cilt)

Aralık 2011

1118

250.000

276

Kırgız Hikâye Ve Destanlarında

Anlatı Zamanları 2 Cilt

Türk Dünyası Serisi

Haziran 2012

1260

200.000

277

Kırgız Türkçesindeki Deyimler

2 Cilt

Nisan 2012

1468

175.000

278

Kırgız Türkçesinin

Şekil Bilgisi

Nisan 2012

766

175.000

279

Kırım Karaycasıyla Yazılmış Bir Mecmua

2 Cilt

Türk Dünyası Serisi

Haziran 2012

2026

200.000

280

Kırım Tatarcasıyla Yazılmış Hikayeler

1928 – 1937

Türk Dünyası Serisi

Haziran 2012

450

200.000

281

Kırşehir Yöresi Abdalların Dini İnançları Üzerine Bir Araştırma

(Kırşehir Abdalları)

Mart 2012

328

290.000

282

Kızılbaşlık Türkmenlik

(Yerel)

Ekim 2011

468

225.000

283

Köroğlu Gülce Buluşması

Edebiyat Serisi

Haziran 2012

260

250.000

284

KÖROĞLU’NUN

KAZAK VARYANTLARI

2 CİLT

(En çok okunan)

Ekim 2011

896

250.000

285

Köroğlu’nun Zuhuru

Ekim 2011

624

150.000

286

Köroğlu’nun Zuhuru Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma

(İnceleme – Metinler)

2 Cilt

Nisan 2012

1232

225.000

287

Kul Himmet Dede

(Yerel)

Mart 2009

262

235.000

288

Kuluncak Alevilerinde Hayat ve Yaygın Halk İnanışları

Şubat 2012

258

280.000

289

Kuranda Dini Tecrübe

Bir Din Felsefesi Sorunu Olarak

Felsefe Serisi

Haziran 2012

340

250.000

290

KURBAN

“Tarihin Kalbi Kerbela”

Ocak 2008

360

250.000

291

Kuranda İnsan

(Komisyon)

Ağustos 2009

132

245.000

292

Kutbeddin Razi’nin Hayatı, Eserleri Ve Felsefesi

Felsefe Serisi

Haziran 2012

466

225.000

293

Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar

2 Cilt

Türk Dünyası Seridi

Haziran 2012

1346

200.000

294

Kültürel Psikolojinin Felsefi Temelleri

Felsefe Serisi

Haziran 2012

186

200.000

295

Küreselleşme Bağlamında

Din ve Terörizm

Ocak 2012

448

225.000

296

Küreselleşme

BÜTÜNLEŞME ÇALIŞMALARI

(Komisyon)

Mayıs 2011

894

160.000

297

Küreselleşme Karşıtı Hareketler

Ocak 2012

666

225.000

298

Küreselleşme Karşıtı Hareketler ve Sivil İtaatsizlik

Ocak 2012

408

225.000

299

Küreselleşme Sürecinde Ortadoğu’da

Medyanın Rolü

Ocak 2012

380

225.000

300

Küreselleşme ve

Uluslar arası Güvenlik

(G.K.)

Ocak 2012

672

225.000

301

Kitabı Mukaddes Açısından

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta

SEÇİLMİŞLİK ANLAYIŞI

Ekim 2011

426

150.000

302

Latince Sanat Terimleri Üzerine Bir Araştırma

Procopius