TEBDER
ONLİNE KURS

Diğer

---------------------------------------------------------------

ALEVİ GENÇLİĞİNİN TARİHSELalevi_onderSORUMLULUĞU Gençlik bir toplumun geleceğidir. Gençliğini  Devami

Hz. MUHAMMED Bazı Alevidüşmanlarıi, Alevilerin Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul etmediklerini Devami

Hz. ALI Kısa Biyografisi Hz. Ali,milâdi takvime göre 21 mart 598'de doğmuştur. 24. 01. 661 tarihinde ise, İbn Mü  Devami

Alevi inanç gerçekliği venamaz Aleviler ve namaz konusunu bir kaç boyutuyla ele almak  Devam

ALEVİCE YASAM ÇELİIŞKİLERE SONDUR Bugün Alevilerin yaşadığı sorunların, zorluklarıin nedeni, Aleviliğin   Devami

ON İKİ İMAMLAR Aleviler, Hz.Muhammed’in hakka yürümesinden sonra Müslümanlara önDevam

DERNEKLERİMİIZ VE SORUNLARIHer toplumsal inanç kurumlaşarak devamlılık sağlar.Kurumlaşamaya Devam

Hz. Ali’yi tanımak Yücebir aşkla bağlı olduğumuz, uğruna nice cefalar Devam

HACI BEKTAŞ VELİ AnadoluAlevilerinin piri olan Hacı Bektaş Veli, kesin olmamakla beraber 1210’ Devam

PIR SULTAN ABDAL Pir SultanAbdal, Alevi toplumunun yetiştirdiği en büyük kahramanlardaDevam

ÖNDERLIK ÜZERINE Önderlik emek, çaba, çalışma, yoğunlaşma, fedakârlık,  Devam

CAFERİ SADIK Altıncı İmamOlan Caferi Sadık, 699’da Medine’de dünyaya geldi. Babası beş Devam

GECMISTEN GELECEGE ALEVI OLMAK Şüphesiz yaşanmış olanları, yaşananları ve yaşanacak  Devam

8 MART VE ALEVI KADINI 8Mart dünya kadınlar günü kutlu olsun. Neden böyle bir kutlama günDevam

??? Yezit, Muaviye, Mervan, Sıffin, Kerbela, Çaldıran, Kuyucu MuratPaşa, Ebu Suud, YavuzALEVİ KATLİIAMLARININ HESABI SORULMAYACAK MI?Devam

Yobazlık Eskimiş,

 

             

kokuşmuş, kirlenmiş, bozulmuş, miadını doldurmuş Devami

GÜNÜMÜZDE HZ. ALİ Çeşitliideolojik saplantıları olan bir takım kimseler Hz. Ali gerçeğini inkâr etmek istiyor. Devam

ALEVİLER-SÜNNİLER, KATOLİKLER-PROTESTANLARiçerisine girdiğimiz bu bin yılın ilk dönemleriDevam

EHLIBEYT Anlam olarak EhlibeytHz. Muhammed’in ailesi demek. Bu aile Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Devam

Torlak Kemal TorlakKemal, “yarin yanağından gayrı her şeyde ortaklık” şiarı ile har Devam

IMAM HÜSEYIN İmam Hüseyin,yaşantısıyla, davranışlarıyla, cesaretiyle sadece İslâm âlemin  Devam

ALEVİLİĞİ SAVUNMAK Kapıyaard arda tedirgin bir şekilde vuruldu. Hasan okumakta olduğu    Devam

ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLENMELİDİR!Tarihten günümüze değin binlerce Alevi katledildi. Katliamcılara   Devam

Muhammed Mehdi On ikinci imam Muhammed Mehdi 869 yılında doğdu. On ikinci  Devam

KERBELA OLAYI Kerbela, iyiile kötünün, zalim ile mazlumun, lanetli ile kutsalın, karanlık ile aydınlığın    Devam

BEKTAŞİLİK Hacı Bektaşı Veliadına kurulan, Hz. Ali ve On İki İmam sevgisine dayanan Anadolu ve Balkanlarda Devam

ŞİİIİK Şiilik, kavram olarak Hz.Ali taraftarlığı demektir. Şiilik sözcüğü Şia kelimesiDevam

Yas-ı matem ayı Muharrem gelmişti.

Kerbela’da yaşananlar dün olmuş gibi yakındı. Devam

DÖRT KAPI KIRK MAKAM Dörtkapi kırk makam şeklinde ilkeleşen ve insanı "insanı kamil"  Devam.

ALEVİ AHLÂK SISTEMI (ELINE,BELINE, DILINE SAHIP OL)Herhalde dünyada anlami bu kadar derin vDevam

İMAM CAFER SADIKBUYRUĞU'NDAN RIZA ŞEHRİ Bir zamanlar bir sofu dünyayı gezmeye çikti. Devam

İmam Zeynel AbidinDördüncü imam olan Zeynel Abidin, 659 yılında MedineDevam

 
 

HALLAC-I MANSUR Aleviinancının felsefesini derinden etkileyen ve şekillendirenlerin başında Halla Devam

ŞAH İSMAİL (HATAYİ) Aleviinancı tarihi boyunca sayısız önderler, kamil insanlar, çağının ve toplumun bir  Devam

SEYİD NESİMİ Seyid Nesimi’nindoğumu ve şahadeti hakkında kesin bilgiler yoktur. Tahmini bilgilere göre  Devam

Turizm, Turist Rehberleri ve Alevilik Turizm, salt güneş altında  Devam

TAHTACILAR Tahtacılar, Egeve Akdeniz bölgelerinde yaşayan Alevilerdir. Anadolu Alevi mozaiğinin en  Devam

KIRKLAR Kırklarla ilgili farklıanlatımlar var. Ama bu zamanı, mekânı farklı anlatımların hemen ;Devam

Hz. FATMA (FATMA ANA) Hz.Fatma’yı tanımlarken şu belirtilenler az gelir. Hz. Fatma, hayırlı bir evlat, sadık bir eş,  Devam

Fuzuli Yedi Ulu Aleviozanından biri olan Fuzuli’nin doğum tarihi ve yeri kesin olarak bili Devam

MUHARREM ORUCU Bilindiğiüzere Aleviler/Alevilik asırlardır baskı altında tutulmaktadır/ Devam

Dua ve Alevi Duaları Son tahlildeinsanoğlu aciz içinde olan bir varlıktır. Bu durum insanlık tarihine kadar uzanır. Devam

CEM Cem, Alevilerin toplucadüzenledikleri ibadet töreninin adıdır. Cem kelime manasıyla "toplanmak" ve "birlik"  Devam

ALLAH’IN ASLANI Hz.Ali’den derslerÖvünmeye değer şeyler güçlü akıl, utanma, nefsinden  Devam

ALLAH GÖRÜLEBİLİR Mİ?Açıklama: Bu yazı Alevilerin en önemli dört, beş kitabından biri olan Hüsni Devam

Bir Bütün olarak Hz. Ali Hz.Ali, dünyaya gelmiş en önemli şahsiyettir. Burada bir parantez açarak Hz. Devam

ALEVİ FELSEFESİ VE ALTERNATİFÖRGÜTLENME MODELİ Alevi felsefesinin tarihsel Devam

SEMAH Semah,Cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Ulu Devam

 
 

Ebul Vefa Taç-ül Arifin EbulVefa’nın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bazı bilgiler Devam

AVRUPA BİRLİĞİ ALEVİLERE NASIL BAKIYOR? AVRUPA BİRLİĞİ VE ALEVİLERDoksanlı yılların başında değişen dünya politik dengesi  Devam

Ahi Evren Ahi Evren, Ahiörgütünün kurucusudur. Ahi örgütlenmesi bir esnaf, zanaatDevam

Ondört Masum-ı PakHenüz çocuk yaşta iken zalimce katledilen ondörtDevam

ALEVİ GENÇLİĞİ VE ALEVİDAVASI Genel anlamda sınırlı da olsa gerçekleşmiş olan Alevi  Devam

ABDAL MUSA Abdal Musa,Anadolu’da Aleviliğin yayılmasında, gelişmesinde büyük katkıları olan   Devam

SEYH BEDREDDIN Aleviisyan ve ayaklanma tarihinin en önemli halkalarıindan birini Şeyh Bedreddin  Devam..

ŞAH VELİ AYAKLANMASIŞah Veli ayaklanması, Bozoklu Celal İsyanından etkileni Devam

Imam Hasan Askeri Onbirinci imam Hasan Askeri 846 yılında doğmuştur. 874 yılında  Devam

YUNUS EMRE Her ne kadarbazıları gizlemeye çalışsa da Yunus Emre bir Alevidir. Sanatıyla,  Devam

SAFEVİ Safevi, büyük Aleviönderi Şah İsmail’in 1501’de kurduğu devletin adıdır. Safevi adı Şah İsmail’in atası  Devam

BEŞTAŞ’IN TANIKLIĞI HacıBektaş Kadıncık’ın evine yerleştiği günlerde,Devam

MEVLANA Mevlâna’n ınAlevi olup olmadığı hep tartışılmıiştır. Bizce Mevlâna Alevidir!  Devam..

FATIMİLER DEVLETİ Adını Hz.Muhammed’in kızı, Hz. Ali’nin eşi, İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in  Devam

Hasan Sabbah Hasan Sabbah,tarihte ve günümüzde eşi benzeri olmayan bir Alevi önderidir. Hasan  .Devam

Muhammed BakırBeşinci imam olan İmam Muhammed Bakır, 676 yılında Devam

 

İSMAİLİYE İsmaillilik diye debilinen İsmailliye mezhebi, adını altıncı imam Caferi   Devam

BörklüceMustafaBörklüce Mustafa, 1400’lerin başında Şeyh Bedrettin Deva

DEDELİK KURUMU VE İŞLEVİDede Alevilerin inançsal önderidir. Dede kavram olarak büyük, ata demektir. Dede Devam

Baba İshak Bazıkaynaklar Baba İlyas ile Baba İshak’ı birbirine karıştırıyorlar.Devam

 
 

ALEVİLERDE ŞİİR Herhaldedünyada şiirle bu kadar iç içe olan, şiirle bütünleş Devam

ALEVİ MÜZİĞİ Her dinseltoplumun kendine has bir müziği vardır. Bu müzik, inancın felsefesinin Devam

MUSAHİPLİK  Musahipliğintemeli dayanışma ve paylaşmaya dayanır.        Devam

Yemini Yedi ulu Aleviozanından biri olan Yemini’nin nerde ve ne zaman doğduğuDevam

NUSAYRİLİK Adını kurucusuMuhammed Bin Nusayri’den alan Nusayrilik daha çok Orta   Devam

ALEVİ HUKUKU Alevi hukuksistemi Sünni hukuk sisteminden çok farklıdır. Tarih boyunca Aleviler, kendi Devam

ALEVİLER’DE MİZAH Alevilertarih boyunca inançlarını baskı altında yaşamak zorunda kaldılar. Sünni inanç küçük bir Devam

İşte perspektif Bir insanınortalama altmış-yetmiş (60-70) yıllık ömründe karşısına , Devam

CAFERİLİK Caferilik, On İkiİmamlar’ın altıncısı olan İmam Caferi Sadık  Devam

YEDİ ULU OZAN Alevi tarihinedeyişleriyle, şiirleriyle yön vermiş, Alevi inancına bağlılıklarını yaşamlarıyla Devam

KALENDER ÇELEBİ Hacı BektaşVeli’nin torunlarından olan ve aynı zamanda Hacı Bektaş Devam

GİRİŞ Aleviler tarih boyuncakatliamlara uğramış, baskılara maruz Devam

BOZOKLU CELAL"Celallenmek" kavramı Türkçe’ye Bozoklu Celal vasıtaDevam

BABAİLER İSYANI NASILGELİŞTİ Alevi tarihi bir isyanlar, başkaldırmalar tarihidir de. Aleviler tarih boyunca Devam

KIZILBAŞ KİMDİR VEKIZILBAŞLIK Her ne kadar  bazıları bir yanılgı içine girip  Devam

Hz. Muhammed NurdurHz. Muhammed gerçeğini ozanın şu mükemmel sözleri Devam

 

Alevi örgütlenmesinde çetecilik Gelinen aşama tam anlamıyla kavranmamış da olsa, yeteri kadar Devam

Alevilik Bilinciyle Herşeyden önce kendimizi yenilgiye/yenilgil Devam

Hz. Zeynep Zeynep adı Alevitoplumunda yiğitliğin adı olarak bilinir. Bu yiğitlik Devam

Ölüm Ölüm, her şeyin sonu mudur? Her şey aynı zamanda yeni bir başlangıç Devam

ALEVİ HAREKETİNDE İKİ TEMEL GÜÇ: GENÇLİK VE AYDINLARAlevi toplumunun geleceğini iki temel güç belirle Devam

Yalnızlık Yalnızlık illekalabalıklardan ayrı olmak anlamında değildir. İnsan Devam

ARINMAK Günümüzdeinsanoğlu kendi nefsinin dışında yığınla olguyla mücadele etmek Devam

Kadıncık Ana KadıncıkAna, Alevi toplumunda en çok bilinen kadın önderlerden Devam

İRADE: YAŞAMA YÖN VERMEKİrade demek; yaşama yön vermek, yaşamsal kararlarda Devam

Değişen Dünya ve AlevilerAmerika Birleşik Devletleri’ne yapılan saldırı dünyanın ekonomik, Devam

Ne yozluk, ne yobazlıkGünümüz insanının (en çok da gençliğin) büyük bir sorunudur kimliksizlik. Devam

Ebu Müslim Ebu MüslimHorasani, kanlı Emevi saltanatını yıkan büyük önder olarak Devam

İMAM HASAN İkinci imamolan İmam Hasan, 624 yılında Medine’de doğdu. İmam Hasan Devam

Dua “Dua nedir?” sorusuna en iyi cevabı Hz. Peygamberin sözüyle verebiliriz. Devam

   

HACI BEKTAŞ VE HIZIR  PEYGAMBER Hünkâr'a bir ikindiüzeri, güzel yüzlü, tatlı sözlü, Alevi saçlı, yeşil  Devam

 
   

Hedefleri netleşmiş

bilinci berrakla   Devam

   
     
   
 
 
 
 

NE İSTİYORUZ? Gerçekten ne

?

istiyoruz? Nedir bu kadar aradığımız ama bir türlü  Devam

SULTAN ŞUCAEDDİN VELİ Sultan Şuca adıyla da anılan büyük Anadolu Velisi’nin doğum Devam

Anlam Hayat Bütün her şey burada gizli. Hayatın anlamını sorgulamada. Hayatı, Devam

Baba ilyas Baba İlyas,Babailer isyanının önderidir. Babailer isyanının etkileri yüzlerce  yıl Devam

Bir Türkü ve GetirdikleriGünlerden Perşembe idi. Hava her zamankiDevam

Karacaoğlan Karacaoğlan’ınhangi bölgede doğduğu , hangi inançtan olduğu, hangi aşirete bağlı Devam

Neden Aleviyiz? Bu soruyacevap vermek için daha başka sorular sormak lazım. Neden insanız? Ya da soruları genişletip,  Devam

içsel çelişki Bazı insanlar yığınla içsel çelişki yaşamaktalar. Ancak bu çelişkileri Devam

 

Allah’a SığınmakBütün yanlışlardan, hatalardan, günahlardan Devam

İMAM ALİ RIZA Sekizinci imamAli Rıza 770 yılında doğmuştur. 818 yılında diğer imamların yolunda olduğu için, toplumun  Devam

Karaca Ahmet Karaca AhmetSultan hakkında Nezihe Araz şunları yazıyor: “Karaca Ahmet  Devam

Balım Sultan Bektaşiliğikurumlaştıran önder olarak bilinen Balım Sulta Devam

NUR ALİ HALİFEAYAKLANMASI Nur Ali Halife isyanı Osmanlı yönetiminin iktidar kavgas Devam

Allah’ın Varlığı “Şüphesiz,göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insan Devam

AKYAZILI SULTAN Kimi

kaynaklar onu Horasan’dan gelen, Ahmet Yesevi’nin halifelerinden Devam

Mutluluk Bazı insanlarmutsuzlukların sebebini farklı zamanlara, farklı mekânlara Devam

Virani Yedi Ulu Aleviozanlarından biri olan Virani’nin doğum tarihi ve yeri bilinmemekle beraber Devam

BARAK BABA Barak Baba1257 Tokat doğumlu olarak kayıtlarda gözükmektedir. 1307Devam 

 

Kader Kaza, kader konusunda oldukça yanlış şartlandırmalar var. Verilen bilgilerin yetersizliği bir yana,  Devam

İmam ismail Altıncı İmamCafer Sadık’ın oğlu olan İsmail’in doğum yeri ve tarihi bilinmemekle Devam

İnsanın Yapısı Bazıları aksiniiddia etmekte özgürdürler. Ama bizce insanın yapısı iki türlüdür.  Devam

iyilik İyilik yapmak nedir? İyilik; karşılık beklemeden yardım etmek demektir. Vicdanımızı sorgulayalım.Devam

Onyedi Kemerbest OnyediKemerbest; Hz. Muhammed’e, Hz. Ali’ye, Ehlibeyt’e bağlı kırklar Devam

Ahmet Yesevi AhmetYesevi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedi  Devam

Kul Himmet Yedi UluAlevi ozanından biri olan Kul Himmet’in, onaltıncı veya onyedinci yüzyılda yaş Devam

Baba Zünnun Baba Zünnun’undoğum tarihi ve nerede doğduğu hakkında hiç bir bilgi bulunmamaktadır.Devam

OLMAK YADA OLMAMAKDayanmak. En zor koşullarda o iradeyi göstermek.Bıkmamak. En acımaz  Devam

Öncelik Her insanın kendine göre bir önceliği var. Kimi insan için en önde gelen zenginDevam

   
 
 
 

her şeyin bir bedeli var Her şeyin bir bedeli var. Korkaklığın, mertliğin, iyiliğin, kötülüğün, ihanetin,  Devam

 

İMAM MUSA-İ KAZIM Yedinciimam olan Musa Kazım, 745 yılında doğmuştur ve 799 yılında şehit edilmiştir. Devam

 

EDEBALİ Edebali gibi birHorasan Piri’ni hemen hemen Anadolu topraklarında yaşayan, Devam

Evlilik-AileDoğru anlamda bir evlilik ve beraberinde bir aile, bireysel Devam

 

Günlerden cumartesiydi. Saat gece yarısını çoktan geçmiş,

tarihler sonbaharın başlangıcı olan güze çoktan  Devam

 

ideal-realite İdeal olanla gerçekte yaşanan realite arasındaki fark aşikârdır. Bir tarafta ideal olan ve bu idealiz Devam

 

Muhammed TakiDokuzuncu imam olan İmam Muhammed Taki, 811 yılında doğmu  Devami

   

İhanet - BağlılıkTarihin bir çok döneminde olduğu gibi günümüzde, Devam

   
     
   
 
 

ibadet İnsanoğlu istediğikadar kendisini maddi hesaplar ile avutsun. Bir noktadan sonra bu Devam

Rüya Rüya nedir? Gerek metafizik çerçevede, gerek fizikî çerçevede cevaplar Devam

İmam Ali Naki Onuncu imamAli Naki, 829 yılında doğmuştur. 868 yılında şehit edilmiştir. İmam Ali Naki’de Devam

       

Nefsi bilmek Ulu Hünkâr Hacı Bektaş Veli şöyle buyurmakta: Devam

       
   
 
 
 

Ağlamak Hepimiz farkındayız ki; zaman bir çok sorunun çözümünde önemli bir Devam

Aşık Veysel Aşık VeyselŞatıroğlu, Sivas toprağı Alevi toplumuna Devam

Su Suyun olduğu yerde hayat vardır. Su, yaşamsal olanların en başındaDevam

Din Nedir? Dinkavramının genel tanımını yapDevam

Dadaloğlu Dadaloğlu’nunhangi tarihte yaşadığı ve nerede yaşadığı  Devam

Başaracağız! Atilla İlhan’ın şu dizeleri, yaşam gerçekliğimizi bariz bir şekilde Devam

Demir Baba BalkanlardakiAlevi toplumunun önderlerinden olan Demir Bab Devam

Hamdan Karmat HamdanKarmat, İsmaililiğin bir kolu olan Devam

Yıldızlar Havanın açık olduğubir gecede güncel kaygılardan sıyrılıp, gökyüzüne Devam

Hayatın çilesi Alexis Carrel’inşu belirlemesi ilginç tespitler içeriyor: “Yaşamak, Devam

 

Gül Baba Gül Baba, aslenAmasya’lıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte  Devam

Görmek Allah’ı nedengörmüyoruz? Acaba bakmDevam

Farkına Varmak Farkındamıyız? Değiliz. Zaman geçip gidiyor mu? Giden Devam

HACI BAYRAM VELİ OsmanlıDevleti’nin kurulması, ilişkilerin dinsel bir hoşgörü içinde Devam

 

Hastalık Gözlem vedeneyimlerimize güvenerek insanlarınDevam

 

HACİM SULTAN Asıladıyla Recep olarak bilinir. Hacı Devam 

Güzel insan Kaderkonusunda görüşlerimizi “Kader” başlıklı bölümde belirtmeye Devam

Hamza Baba Hamza Baba’nındoğum tarihi hakkında kesin bilgiler yok.Devam

Hayyam Hayyam, 1048 yılındaNişabur’da doğdu. 1122 yılında Nişabur’da hakka yürüdü. Hayyam Devam

Ne istiyorsun? Eğeruyanıksan, gözlerin görüyorsa, nefes alabiliyor Devam

Hıdır Abdal Hıdır AbdalSultan’ın nerede ve ne zaman doğduğu kesin olarak Devam

Hızır  “Yetiş ya Hızır” deyimiasırladır darda kalanın, zorda olanın umu Devam

Olumlu DüşünceOlumlu düşünce; olaylara en olumlu  Deva

   

Hayat bir oyun (mu)?Hayat bir oyun mu? Bütün bunlar tiyatDevam

   
     
 
 
 
 

Hüsniye Hüsniye, en önemli Alevi kitaplarındaDevam 

OTMAN BABA Otman Baba adıher zaman Sarı Saltuk, Kızıl Deli Sultan gibi Devam

İMAM ZEYD Zeydiye tarikatınınkurucusu olan imam Zeyd,  kesin olmamakla beraber 698 Devam

Şah Abbas Şah Abbas,Şah İsmail ve Şah TahmaspDevam

Şah Kulu Şah Kulu’nundoğum tarihi bilinmemektedir. Günümüzde Devam

Kazak Abdal Kazak Abdal’ındoğum tarihi ve doğum yeri hakkında çeşitli bilgiler Devam

SARI İSMAİL Yaşamı konusundaaydınlatıcı bilgiler bulunmamasına karşın Sarı İsmail, Devam

KIZIL DELİ  (SEYİT ALİSULTAN) Kızıl Deli, Alevilik ve Bektaşilikte Devam

Kaygusuz Abdal KaygusuzAbdal ile ilgili bilgiler, Abdal Musa Sultan Velayetna Devam

 

Alevi Müziğine dair... DesteGünaydın, Sabahat Akkiraz ile beraber, Aleviler adına Devam

Muhammed Nusayri Üzerindeen çok tartışılan, bir çok defa katliamlara uğrayan, Devam

SARI SALTUK Sarı Saltukmenkıbelerde en çok anlatılan pirlerden Devam

Şah Tahmasp Şah Tahmasp,büyük Alevi önderi, ozanı Şah İsmail’in oğludur. Bilin Devam

Veysel Karani Veysel Karani,Onyedi Kemerbesttendir. 560 yılında Karen (Yemen)’de Devam

BU DÜNYA KİME KALMIŞ? Budünya kime kalmış ki gafil, sana da kalsın.Cahilsin. Devam

Şeyh Safi Alevi tarihinin en çok tartışılan önderlerinden biri olan Şeyh Devam

 
 
 

Tapduk Emre Tapduk Emre,kesin olmakla beraber 1200 ile 1300’lü yıllar Devam

ALEVİCE YAŞAM İnsanların tekdurduramadıkları şey sanırım zaman ve değişim. Bu Devam

Hayatın anlamına dair...GirişHayatın anlamına dair düşüncelerimizi, duygularımızı, Devam

Günümüz sorunlarıGünümüzün en önemli sorunlarından birisi, yaşan Devam

 
tebder@hotmail.com